Όλα τα τελευταία νέα για τη Μουσική Τεχνολογία και την Ακουστική, κατευθείαν από τις επίσημες ιστοσελίδες των εταιρειών, συγκεντρωμένα σε ένα blog!

Virtual Analog Synth For Reason

Synapse Audio releases Antidote, a new Rack Extension


Synapse Audio has released Antidote, a new Rack Extension for Propellerhead Reason. Here's how they describe it in their own words:

Antidote is an exclusive virtual-analog synthesizer, which combines highest audio quality, flexibility and a fast work flow in an easy-to-use plug in. Antidote has been specifically developed to complement Reason, and to integrate well into its environment. It can be used both as an instrument, and as a powerful multi-effect unit.

Antidote comes with two stereo oscillator banks, each emitting a stack of high quality oscillator waveforms. The oscillators pass through the filter stage, which employ the latest zero-delay feedback designs. Envelopes and LFOs further shape the sound, and the powerful modulation matrix, which can modulate almost any sound parameter, adds the necessary depth to realize complex sounds.

The output of the synthesis stage finally passes through a big effect chain with Distortion, EQ, Phaser, Chorus, Delay, Reverb, Compressor and a unique Bass enhancement effect, which models the bass frequency response of some vintage analog gear.

Antidote ships with 300 Presets and 10 Combinator patches, covering a wide range of music genres.

Pricing and Availability:
Antidote is available at an introductory price of €79 until December 31st, 2012 (the regular price will be €119).

More information:

Antidote

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου