Όλα τα τελευταία νέα για τη Μουσική Τεχνολογία και την Ακουστική, κατευθείαν από τις επίσημες ιστοσελίδες των εταιρειών, συγκεντρωμένα σε ένα blog!

Free Panning Effect For Mac and Windows

Cableguys release PanCake 2


Cableguys have released PanCake 2 which they describe as an innovative plugin that allows you to create flexible pan modulations.

Key Features

  • Creative Modulation Tool: Create complex pan modulations with ease.
  • Unique Waveform Drawing Capabilities: Construct your own modulation curves in a very intuitive manner. Waveforms can be easily drawn using soft or hard control points, thus producing gentle transitions or sharp bends in the waveform.
  • Customized Waveforms: Up to 10 customized waveforms can be stored.
  • LFO Speed: LFO speed can be set free-running from 0.02 Hz to 5.24 kHz. It can also be set in rhythmic units synced to the host sequencer, from a fast 1/128 note modulation up to 32 bars.
  • Always in Sync: The LFO will always stay in sync, even when you make tempo changes in your host software, or jump ahead to different parts of your track.
  • Complete Parameter Control via Automation: Absolutely everything in PanCake can be automated. Even the shape of the modulating waveform can be automated. And if you want to use more than four modulation curves in a song, you can automate the plugin to switch between them.
  • New in version 2: A precise display of channel left/right volume for helpful visual control, an option to trigger the LFO via MIDI notes, a dry/wet control, plus a redesigned interface.

Pricing and Availability:
Free Download

More information:
PanCake 2