Όλα τα τελευταία νέα για τη Μουσική Τεχνολογία και την Ακουστική, κατευθείαν από τις επίσημες ιστοσελίδες των εταιρειών, συγκεντρωμένα σε ένα blog!

waldorf - Streichfett String Synthesizer

RODE Microphones - NT-USB Versatile Studio-Quality USB Microphone

elektron - Straight 808 - Soundpack Analog Rytm

Steinberg - Groove Agent 4

Future Loops - RNB Sunset Sessions

MOTU - Introducing the 1248, 8M and 16A

Mode Audio - Future Trap - Massive Presets & MIDI Loops

tunecore - The best way to sell your music on iTunes, Amazon, Spotify & more

xils lab - XILS DeeS

Bob Moog Foundation - Moog, a history in recordings – Unexpected Moog movie soundtrack appearances

novation - Launchpad App

DiGiNOiZ - Crazy Arps 2

Biome Digital - Big Drop!

BIG DROP!

DANCE MUSIC PRESETS FOR MASSIVE!

119 expertly crafted Dance Music Presets suited to a wide variety of genres, 242 Audio files ready for you to get creative with and 212 Midi files totalling a whopping 572 files! Audio & Midi files are Key labelled and range from 2 bars to 32 bars in length. Macros & velocity have been assigned where necessary and many patches feature complex modulation routing.

If there's one thing you need in your music, it's a Big Drop!

Pack contains the following:

 • 119 Presets in .NMSV Format*
 • 242 Audio Files
 • 212 Midi Files

*Requires Native Instruments Massive 1.3 or newer (not included)

Genre: Electronic / Various
Category: Presets / Audio / Midi
BPM: 120 - 175
Number of Files: 572
Full Pack Size: 1.15 G (zip size 1.05 G)
Presets Only: 67.9 MB (zip 9.76 MB)
Audio & Midi Only: 1.15 G (zip 1.04 G)

Format: NMSV, Audio (24 bit/44.1khz .wav), Midi (.mid)


Big Drop! - All
£23.00

Presets Only
£19.00

Audio & Midi Loops Only
£11.00

Info:

Steinberg - Nuendo 6.5

Nuendo 6.5 now shipping


Nuendo 6.5 is now shipping to distributors and dealers worldwide. Also available through the Steinberg Online Shop, Nuendo’s latest point update features automated loudness processing and professional bass management, TrackVersion playlists, track visibility management, enhanced AAF support and much more. A clear emphasis lies on the ADR taker system, with enhancements for voice and foley recordings, such as new playback/recording modes, automated naming and pre-record buffer.

Nuendo’s popular add-on package, the Nuendo Expansion Kit, will also be updated to version 6.5.

Info:

Beat Assist - Esfera


Esfera it´s a plugin considered for ambient and special effects.

This plugin created by beatassist.eu is designed so that the user may create various ambiental sounds within a flash.

The synth is divided by three oscillators:

 • Bass
 • Athmosphere one
 • Athmosphere two

Each oscillator counts with modulation, amp envelope, modulation envelope, two filters, one using "Q" factor.
Athmosphere one and two oscillators are also gifted of pitch envelope and filter envelope regarding cutoff/Resonance and both..
The three oscillators have a Sync LFO with two targets at choice, speed up from 8 bars to 1/16b, 4 waveforms and release sync option that relies on Note/Transport Run/BarStart and Off or Random!
This synth also have a Chorus effect and a Stereo Delay effect that can be connected to Athmosphere one and two.
The Reverb effect that is provided, opens for both Athmosphere one and two at once. (Bass oscillator
does not have these options).

There is a Stepper effect in this VSTi that has 6 different target options for multiple effects considering the oscillators features. Reverse and foward option is also available for the Stepper.

Portamento and poly/mono mode are also included in this simple but effective VSTi.
The SoundBank was created by T. E. King and its only the beginning of what this VSTi can do! You can create a lot more sounds that drive you to ambiance in a short time and give the background you love for your tracks no matter wich genre you produce.

Esfera runs on Windows XP/Vista/Win 7 32-bits and Win 7 64-bits bridged.

Esfera is Free.

SPECIAL THANKS TO T. E. KING!

To download Esfera for Windows 32-bit please go to the Free VST Instruments tab.

Info:

Producer Loops - LA Pop Sessions Vol 6


'LA Pop Sessions Vol 6' is the final installment in this stunning series that perfectly captures the vibe of West Coast Pop in five stunning Construction Kits packed full of memorable hooks and radio-ready chord progressions. Recorded and produced in the finest recording studios LA has to offer, this awesome pack brings the sound of LA straight to your studio. If you're looking to create Pop with attitude, 'LA Pop Sessions Vol 6' is for you, bringing you the cutting-edge sound of American Pop that's dominating the airwaves, in a feature rich Construction Kit format.

You'll find huge snares, bold bass lines, real guitar licks, and a modern edgy sound in five incredible multi-format Construction Kits.

Supplied in a variety of formats, this versatile product is your gateway to instant Pop hits.

Read on to find out more about the professional feature set including tail/release loops and MIDI files.

MIDI Files Included:

Like so many other Producer Loops products, 'LA Pop Sessions Vol 6' includes MIDI files for the majority of musical phrases heard in each Kit, allowing you to seamlessly mix your favourite synths and samplers with the sounds contained in the pack.

Advantages of MIDI:

While the supplied ACID/Apple Loops/REX content is extremely flexible and powerful, MIDI has the added benefit of allowing you to go to extremes of pitch and tempo beyond which the loops were originally recorded, with no time stretching or pitch shifting artefacts. Furthermore, you can make tweaks to the riffs so they fit perfectly into your existing mixes.

One-Shot Samples:

Each Construction Kit features one-shot drum samples, allowing you to create new beats, fills and loops to compliment the existing material. Simply load them up into your sampler of choice and create an infinite number of new beats and phrases.

Dry/Wet Loops:

For users looking to simply drag and drop, the 'wet' files contain all of the effects processing heard in the audio demos. But for producers looking to create their own effects mix, 'dry' loops are also included. Don't like the wet loops? No problem, add your own effects.

Unlooped Riffs/Tails:

This sample library also comes with unlooped/tail versions allowing you to end a phrase with the decay of the reverb/delay applied to the loop, another "Producer Loops" exclusive product feature.

Royalty-Free:

All of the loops in this product are 100% Royalty-Free (including the vocal loops), so once purchased, you can use these loops in your commercial releases without having to pay any hidden costs.

Specifications:

 • 5 Construction Kits
 • ACIDized WAV Files
 • Apple Loops/AIFF Files
 • REX2 Loops
 • Reason ReFill
 • Loops sync to BPM
 • 44.1 kHz/24-Bit
 • PC/Mac Compatible
 • Royalty-Free (No Exceptions)

Reduced price:
£17.47 (EUR €22.08)

Info:

Binary Music - Energy Bow Guitar

Energy Bow Guitar For Kontakt 5

The Energy Bow Guitar library is an expressive Kontakt instrument made from recordings of a Fender American Standard Strat played with an E‑Bow. Sampled chromatically from a drop tuned D2 to A5. We fitted a Seymour Duncan Little '59 humbucker for extra sustain and everything was recorded cleanly through an Inward Connections Vac Rac 4000 pre-amp. 24 Bit/44.1kHz.


Features include:

 • Clean samples with three round-robins per note.
 • 'Character' samples with three round-robins. These are still non-distorted samples, but feature the bow occasionally touching the strings and other performance blips and can be selected by a key switch.
 • Harmonic samples with three round-robins. These were created with the E-Bow switch in the fundamental cancelling position and the modulation wheel can be used to crossfade into them. There are patches with these tuned to the same note (or octave) of the note played and natural patches, where the harmonic is as recorded - sometimes surprising!
 • Release samples.
 • Tempo syncable LFOs for vibrato and tremolo.
 • Sample start offset. We've retained the natural attack of the strings beginning to vibrate, but starting later in the sample is useful for faster phrases. This can be adjusted by a knob or by velocity.


The Electronic Bow (sometimes called an Energy Bow) was invented in 1969 by Greg Heet and became commercially available in 1976. It uses two electromagnetic coils to make a guitar string vibrate at a sympathetic frequency - one coil acts as a pickup and determines the freuency that the other coil emits - in a sort of feedback loop. The blue LED is purely to help aim it at the correct string.

Many artists have used an E-Bow, including David Gilmour, The Edge, Sigur Rós, Noel Gallagher, Martin Gore and of course Peter Buck on R.E.M.'s "E-Bow The Letter" !

Kontakt Version

1GB Instant download. Full version of Kontakt 5.3.1or higher required.
£17 €20 $23

Info:

Ueberschall - Vocal Dance Hits


Vocal Dance Hits

Complete dance anthems with vocals

As third part of the Vocal Track Series, Vocal Dance Hits provides four complete song construction kits. With over 1GB of samples, over 350 loops and multiple song sections, each construction kits provides you with all you need to create your own dance sensation.

Whether you want to rip up the dance floor or need a dance-friendly vocal track for music-to-picture applications, Vocal Dance Hits has you covered.

FORMAT: ELASTIK
GENRE: Dance, Pop

1.1 GB, 4 Construction Kits, 358 Loops & Samples
Full Download:

29.00 €

Vocal Dance HitsAs third part of the Vocal Track Series, Vocal Dance Hits provides four complete song construction kits. With over 1GB of samples, over 350 loops and multiple song sections, each construction kits provides you with all you need to create your own dance floor sensation.

Mix and Remix your own Vocal Hits

Instrumentation includes drums, bass synths, multiple synth parts including arpeggiated lines, chord and pads and various sound effects. Each song section of the kits includes vocal parts and additional vocal lines with alternative processing and vocal adlibs are also provided. Two of the construction kits feature male vocals and two have female lead vocals. Both sung and rapped vocals are provided. Whether you want to rip up the dance floor or need a dance-friendly vocal track for music-to-picture applications, Vocal Dance Hits has you covered.

Comprehensive Vocal parts for full song construction

The content is prepared to suit modern productions. At the same time it fulfills high demands towards flexibility. Each construction kit is available in up to six different song parts. This modular structure allows using the content in multifunctional production situations, ranging from film scores, web sound creation, apps and other music genres. Moreover, the library includes all samples to produce authentic styles while offering proven high quality as can be expected by Ueberschall.

Vocal Kit Series

The vocals of this series have been created by the producers of the successful sample-libraries Techno Trance-, House- and Loop Essentials (Essentials of the Order). For any library of the Vocal Kit series, the phrases are available in a produced ready-to-use format as well as in raw and unaltered versions for individual creative manipulation in the sound bank.

Elastik Features

The Elastik Player is ideal for loop-based productions. With just a few mouse clicks, the loops of Vocal Dance Hits can be adjusted in speed and pitch to any track. The intuitive browser commonly manages all Elastik libraries for immediate access to all loops. This way, not only loops of a single library can be combined freely but across all installed Elastik libraries - a huge pool for remixing. Functions such as resample, formant and reverse as well as the effective multi mode filter with a slope of up to 72dB per octave pickup DJ-workflow-elements, allowing for effective changes of the loops and for creative sound design.

Genre: Dance
Elastik Soundbank for
Mac/PC/AU/VST/RTAS/Standalone

1.1 GB, 4 Construction Kits
358 Dance Loops and Samples

Info:

Nucleus Soundlab - Analog Theory


Virtual Analog has come a long way. Take Korg's MonoPoly Rack Extension for example. Not only does it replicate the capabilities and sounds of this classic hardware synthesizer, but it exceeds the original with features like true polyphony and unison. In fact, MonoPoly is the perfect starting point for creating next-gen electronica timbres in Reason! It's only drawback is that it doesn't come packed with any Combinator patches whatsoever. Let's fix that, shall we? Introducing our latest ReFill - featuring MonoPoly - Analog Theory.

Analog Theory is a ReFill that pushes the boundaries of what is possible with Virtual Analog in the Reason environment. Our experienced sound design team has fused the classic power of MonoPoly with the flexibility of the Reason Combinator to create some very unique sounds. MonoPoly is filled to the electronic brim with thick chordal layers, expressive plucks, dubstep growlers, and gated atmospheres.

You won't be disappointed with Analog Theory's attention to detail. All the standard highlights of Nucleus SoundLab ReFills are still present: Unique Combinators with unique Combinator controls; MonoPoly patches that make up each Combinator are individually available; full categorization of both Combinators and device patches; careful volume-balancing for every single patch. Power-up your music with Analog Theory today!

 • 113 unique Combinators across ten categories.
 • 163 MonoPoly device patches.
 • 2 demo songs packed inside the ReFill.
 • All Combinator rotaries/buttons/modwheel uniquely mapped.
 • Patches designed by veteran Reason sound designers.
 • Requires: MonoPoly Rack Extension

Download Demo

Info:

Audiothing - Valve Exciter


Valve Exciter is a Harmonic Enhancer plug-in with vintage valve emulation. The exciter section features hand tuned filters with the ability to sweep the center frequencies via the Harmonics knob. The valve section is modelled after a softer custom version of the vintage Telefunken ECC83 tubes with drive, triode/pentode mode and bias settings.

Specifications

 • Harmonics Enhancer: Bass and Treble (with Harmonics sweep)
 • Valve Emulation with drive
 • Preset system with randomizer
 • Formats: AU and VST (32/64bit)
 • Platforms: OSX, Windows

Documentation

Minimal Requirements

PC

 • Windows XP SP2 or later
 • Intel Core 2 Duo 2GHz / AMD Athlon 64 or equivalent
 • 2 GB RAM
 • 15 MB HD space
 • Screen resolution: 1024×768
 • VST2/3 32-bit or 64-bit host

MAC

 • OSX 10.6.8 or later
 • Core Duo 2GHz
 • 2 GB RAM
 • 60 MB HD space
 • Screen resolution: 1024×768
 • VST2/3 and AU 32-bit or 64-bit host


List of supported hosts/DAWs:
PC: Ableton Live 8, Ableton Live 9, Cubase 7, Fl Studio 11, Reaper 4, Sonar, Studio One 2,
MAC: Ableton Live 8, Ableton Live 9, Cubase 6, Cubase 7, Logic Pro 9, Logic Pro X, Studio One 2

Info:

Voxengo EBusLim

EBusLim is a brickwall peak limiter and loudness maximization plug-in for professional music production applications. EBusLim implements a single EL-4-based limiter mode originally designed in Elephant mastering limiter plug-in. This mode is suitable for bus, drum bus, master bus and track processing. The design idea behind EBusLim is to produce an extremely easy-to-use yet effective limiter.

Since EBusLim only features a single processing mode the processing latency was reduced down to 0.5 milliseconds permitting the use of this limiter as master bus overload protector for both stereo and multi-channel applications.

Applications

 • Bus peak limiter
 • Track compressor
 • Drum bus compressor
 • Mastering peak limiter
 • Loudness maximizer
 • Stereo, 5.1 surround mastering limiter


 • Elephant-quality limiter mode
 • 64-bit floating point processing
 • Extreme ease of use
 • All sample rates support
 • Stereo and multi-channel processing
 • 0.5 ms compensated processing latency

Demo limitationsProcessing output is muted for a moment every 45 seconds.
(Demo version is authorized with a product key, which is a text string - no challenge/response nor dongle required)

CompatibilityThis audio plugin can be loaded into any audio host application that conforms to the AudioUnit or VST plugin specification.

RTAS compatibility is available by using the FXpansion VST-RTAS adapter. AAX64 compatibility is available by using Blue Cat PatchWork.

This plug-in is compatible with Windows (32- and 64-bit Windows XP, Vista, 7 and later versions) and Mac OS X (10.5 and later versions, 32- and 64-bit, Intel processor-based) computers (2 GHz dual-core or faster processor with at least 1 GB of system RAM required). A separate binary distribution file is available for each target computer platform for each audio plug-in specification.

IK Multimedia: iRing


PositiveGrid: BT-4 & BT-2 Bluetooth MIDI Foot Controller


Tone2: ChartBreaker


PreSonus: Limited Time Offer: Buy Sceptre Monitors, get Monitor Station FREE!


Aphex: USB 500 Rack


SoundRadix: 32 Lives


Apogee Electronics: MiC 96k


Soundiron: Kalimba


Bremmers Audio Design: MultitrackStudio for iPad


TC-Helicon: VoiceLive 3


Forgotten Keys: FK15: Ace Tone Rhythm Ace FR-3


Sonic Reality: Drummer Tracks


Xils Lab: R.A.M.S.E.S.


Future Loops: Ultimate DJ Tools Bundle 2


Ueberschall: Dubtechno


Soundtrack Loops: Hard Funk


Soundcells: SnowFill (free)


Producer Loops: Trap Essentials Vol 2


Resonance Sound: Aiyn Zahev Sounds – Altitude Spire


Future Loops: Ultimate Dubstep Bundle


Electrify: Electrify NXT


Soundiron: Phonautograms


Line 6 to be Acquired by Yamaha CorporationFranke Music: Stroke Machine


Boxed Ear: TQS: Magnetic Fields