Όλα τα τελευταία νέα για τη Μουσική Τεχνολογία και την Ακουστική, κατευθείαν από τις επίσημες ιστοσελίδες των εταιρειών, συγκεντρωμένα σε ένα blog!

Steinberg: VST 2 Development Ends


Steinberg announces that it will no longer continue to develop and maintain the VST 2 software interface but focus efforts entirely on the Software Development Kit, or SDK, development of VST 3.

Steinberg's host applications, such as Cubase, Nuendo and WaveLab, will continue to support VST 2, but the SDK for VST 2 will be made unavailable by the end of this year.

The VST 3 development kit not only generates VST 3 plug-ins, but also is capable of rendering to VST 2 and AU formats.

Info: