Όλα τα τελευταία νέα για τη Μουσική Τεχνολογία και την Ακουστική, κατευθείαν από τις επίσημες ιστοσελίδες των εταιρειών, συγκεντρωμένα σε ένα blog!

Auralex Acoustics - RLX Room Layout Express


The RLX: Room Layout eXpress is an automated treatment app that is specifically designed to give instantaneous recommendations for various small room types.

The app is both easy to use and returns immediate results. To begin, simply select your “Room Type”. If your room fits more than one, select the one that best fits your situation. You can also use the “Edit Room” function to view multiple results for the same dimensions previously entered. The kit recommendations are based on both the type of room selected, and the suggested amount of necessary acoustic treatment required based on your specific square footage with our comprehensive line of Absorption, Bass Trapping, and Diffusion products.

Please take a moment to supply the necessary information and the app will return up to three different options from our popular Studiofoam Roominator Kits, SonoLite Kits, and ProPanel ProKits product families. You are also able to input various types of equipment and gear used in your room. The app will use this information to provide suggestions on applicable ISO-Series Products that can further help your room acoustics.

Interested in making a purchase? A number of our largest Authorized Online Dealers are listed, or you may enter your zip code to receive the contact information of the nearest Authorized Auralex Dealers. Outside of the US? There’s an international list of dealers and distributors as well. If you would like to have a permanent copy of your room results and more information, simply use the form at the bottom of the app to have them emailed to you.

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου