Όλα τα τελευταία νέα για τη Μουσική Τεχνολογία και την Ακουστική, κατευθείαν από τις επίσημες ιστοσελίδες των εταιρειών, συγκεντρωμένα σε ένα blog!

Beat Assist - Esfera


Esfera it´s a plugin considered for ambient and special effects.

This plugin created by beatassist.eu is designed so that the user may create various ambiental sounds within a flash.

The synth is divided by three oscillators:

  • Bass
  • Athmosphere one
  • Athmosphere two

Each oscillator counts with modulation, amp envelope, modulation envelope, two filters, one using "Q" factor.
Athmosphere one and two oscillators are also gifted of pitch envelope and filter envelope regarding cutoff/Resonance and both..
The three oscillators have a Sync LFO with two targets at choice, speed up from 8 bars to 1/16b, 4 waveforms and release sync option that relies on Note/Transport Run/BarStart and Off or Random!
This synth also have a Chorus effect and a Stereo Delay effect that can be connected to Athmosphere one and two.
The Reverb effect that is provided, opens for both Athmosphere one and two at once. (Bass oscillator
does not have these options).

There is a Stepper effect in this VSTi that has 6 different target options for multiple effects considering the oscillators features. Reverse and foward option is also available for the Stepper.

Portamento and poly/mono mode are also included in this simple but effective VSTi.
The SoundBank was created by T. E. King and its only the beginning of what this VSTi can do! You can create a lot more sounds that drive you to ambiance in a short time and give the background you love for your tracks no matter wich genre you produce.

Esfera runs on Windows XP/Vista/Win 7 32-bits and Win 7 64-bits bridged.

Esfera is Free.

SPECIAL THANKS TO T. E. KING!

To download Esfera for Windows 32-bit please go to the Free VST Instruments tab.

Info:

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου