Όλα τα τελευταία νέα για τη Μουσική Τεχνολογία και την Ακουστική, κατευθείαν από τις επίσημες ιστοσελίδες των εταιρειών, συγκεντρωμένα σε ένα blog!

Arturia: iSEM

A Legend at your Fingertips

iSEM is a recreation of the legendary 1974 Oberheim SEM synthesizer expander module. Known for its characteristic multimode filter and rich oscillators, the SEM module was revered for its sound by many.

Based on the TAE® technology found in our award winning SEM V software, iSEM faithfully recreates this unique synthesizer and offers a level of sound quality that only Arturia can bring to the iPad.

iSEM requires at least an iPad 2 and OS 6.0