Όλα τα τελευταία νέα για τη Μουσική Τεχνολογία και την Ακουστική, κατευθείαν από τις επίσημες ιστοσελίδες των εταιρειών, συγκεντρωμένα σε ένα blog!

Producer Loops: Future Pop Vol 5


Price: £24.95 (EUR €29.50)

Download Includes


Hits

Loops

Construction kits

Download Details
Size: 559.27MB (Unzipped)
Number of Files: 338

Download Time
9 min 2 sec @ 8mbs
[Change Connection Speed]

Choice of Formats:
Acid Loops
Apple Loops/Aiff
MIDI
Reason Refills
REX/RMX
WAV


Download MP3 Demo(s)
Future Pop Vol 5 Demo


License agreement
License Agreement


Free Sample Pack
Future Pop Vol 5 FREE Pack


'Future Pop Vol 5' is the fifth volume in this best-selling series of slick & professional Construction Kits created and produced exclusively for Producer Loops by Simon Rudd of "The Fliptones". Guaranteed to fuel your next dancefloor hit and packed full of expertly mixed loops and the usual feature set you've come to expect from Producer Loops, this is an unmissable product and includes some pop guitar riffs performed and recorded in LA.
Within each of the five Construction Kits you'll find deep basslines, pounding drums and breathtaking sidechained pads all topped off with scatterings of dizzying FX, euphoric keys, sensational guitars and powerful leads.

'Future Pop Vol 5' combines all of this with accessible radio & dancefloor-ready progressions designed to inspire and fuel your creativity. As with most Producer Loops products, this pack also includes a number of features designed for professional producers. Read on to find out more.

Dry Loops:

All of the loops in 'Future Pop Vol 5' have been skillfully processed and effected, but for the more demanding producer dry versions have also been included allowing you to create your own FX mix and apply your favourite reverbs, delays and more.

FX Tails:

These files allow you to end a musical phrase with the natural decay of the FX applied to it meaning you don't have to abruptly end loops, use fadeouts, or consume DSP processing the dry takes.

MIDI Files:

For those that really like to get under the hood, MIDI files have been included for all melodic phrases allowing you to play them back through your favourite synth, or create new variations to further expand your arrangement.

One-Shots:

These non-looping percussive samples are ready to load into your favourite sampler or hardware device allowing you to program your own beats, loops and fills using the same sound set as found in the kits themselves.

ACID/WAV & Apple Loops Support:

All melodic and percussive loops have been tempo and key tagged meaning that they will conform to the speed and pitch of your project in just about any major DAW, including ACID, Apple Loops, Cubase, Garage Band, Logic and more.

Technical Specifications:

  • 24-Bit/44.1kHz Audio
  • 5 Distinct Construction Kits
  • 400 MB of uncompressed content
  • One-Shot, FX Tail, Dry loops
  • MIDI included
  • ACID WAV, Apple Loops, REX and ReFill formats

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου