Όλα τα τελευταία νέα για τη Μουσική Τεχνολογία και την Ακουστική, κατευθείαν από τις επίσημες ιστοσελίδες των εταιρειών, συγκεντρωμένα σε ένα blog!

Moog: New Animoog Expansion Packs

Monster Moog, Vintage Vibe, & Vintage FX expansion packs for Animoog.


Now available for download, three new expansion packs for Animoog: Monster Moog, Vintage Vibe & Vintage FX. Each expansion pack for Animoog contains powerful presets that inspire creativity as well as new timbres for creating completely unique sounds.

Animoog Expansion Packs are available as an In-App purchase in the Animoog Store.

Monster Moog Expansion Pack

167 Timbres and 48 presets. This massive expansion pack was crafted using harmonic content extracted from new and classic Moog instruments including a System 15 Modular, Minitaur, 904a Filter, Freq Box, Bode Frequency Shifter, Sub Phatty, and more.

Vintage Vibe Expansion Pack

114 Timbres and 46 presets. This expansion pack was created using vintage synthesizer VCOs and Filters to shape unique timbral content, resulting in Timbres and Presets with the sound and vibe of the beloved synths of the 1980’s.

Vintage FX Expansion Pack

41 presets and 53 timbres.This expansion pack's Timbral content has been extracted from a wealth of vintage modular, rack, and stomp box effects including multiple analog delays, phasers, frequency shifters, resonant filters, & vocal phase filters.

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου