Όλα τα τελευταία νέα για τη Μουσική Τεχνολογία και την Ακουστική, κατευθείαν από τις επίσημες ιστοσελίδες των εταιρειών, συγκεντρωμένα σε ένα blog!

Arturia: iSEM

A Legend at your Fingertips

iSEM is a recreation of the legendary 1974 Oberheim SEM synthesizer expander module. Known for its characteristic multimode filter and rich oscillators, the SEM module was revered for its sound by many.

Based on the TAE® technology found in our award winning SEM V software, iSEM faithfully recreates this unique synthesizer and offers a level of sound quality that only Arturia can bring to the iPad.

iSEM requires at least an iPad 2 and OS 6.0


USD 9.99 / EURO 8.99

Main features:

  • iPad app recreating the classic Obeheim SEM synthesizer.
  • Hundreds of sounds created by some of the best sound designers around.
  • Audiobus support (to interact with other apps).
  • Core MIDI (to control your synth from a Hardware MIDI keyboard).
  • Apple’s Inter-app audio (to work in conjunction with GarageBand and other audio apps).
  • Preset transfer and sharing via email & iTunes file transfer.
  • Preset compatibility with the Arturia SEM V Mac/PC software.
  • WIST clock sync support (to synchronize two iPads).
  • Real analog sound based on our TAE® analog modeling.
  • Voice Programmer allows for recreating the rare and classic Oberheim Eight Voice.

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου