Όλα τα τελευταία νέα για τη Μουσική Τεχνολογία και την Ακουστική, κατευθείαν από τις επίσημες ιστοσελίδες των εταιρειών, συγκεντρωμένα σε ένα blog!

MaxSynths: Orgelwerke


Orgelwerke is a church organ library for Kontakt. Based on the same concept of aPiano, all samples of the library has been modeled in a dedicated software following mathematical calculations with the challenge to create a good church organ sound for everyday usage.

All sounds has been sampled at 96Khz 24bit to ensure the best possible audio quality.

SPECIFICATIONS:

SAMPLE RATE: 96Khz - 24bit
SIZE (download/uncompressed): 144/160MB
NUMBER OF WAVs: 61
NUMBER OF PATCHES: 3

  • Orgelwerke I - "Tutti" configuration, suitable for most of the classic church organ works.
  • Orgelwerke II - "Tutti" configuration with a higher register added. More incisive and clean sound.
  • Orgelwerke Soft - High register only

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου