Όλα τα τελευταία νέα για τη Μουσική Τεχνολογία και την Ακουστική, κατευθείαν από τις επίσημες ιστοσελίδες των εταιρειών, συγκεντρωμένα σε ένα blog!

Acoustic Absorption Panels Now Available

Auralex Studiofoam T eliminates standing waves and flutter echo


Auralex Acoustics is now shipping its new Studiofoam T Acoustic Absorption Panels. Auralex tells us that their latest Studiofoam profile, Studiofoam T provides the absorption performance that Studiofoam is famous for with a more contemporary look. Studiofoam T eliminates standing waves and flutter echo while reducing unwanted reflections. The unique 2" profile is available in a 2' x 2' or 2' x 4' format and can be mixed with other Auralex Studiofoam profiles, making possible a wide variety of aesthetic designs.

The new panels' unique design features a repeating T profile pattern, making them appropriate for a variety of professional and residential applications. The panels are available in three popular colors and are made from Auralex's long-lasting, melamine-free formula, which won't crumble with age. The Auralex Studiofoam T was developed out of Auralex's clients' desire to have a price-conscious Studiofoam solution with a completely unique and modern aesthetic. This upscale design offers increased low-frequency absorption and a tasteful, seamless appearance.

Features:

  • Eliminates standing waves and flutter echo
  • Reduces unwanted reflections
  • Decreases slap-back and room ring
  • Tames full-frequency bandwidth
  • Available colors: charcoal, burgundy & purple
  • Unique aesthetic at home in residential settings
  • Easy installation using Foamtak™ spray adhesive, Tubetak Pro™ liquid adhesive or E-Z Stick Pro™ Tabs
  • Proprietary Auralex formula that lasts and lasts

Pricing and Availability:
See website

More information:
www.auralex.com

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου