Όλα τα τελευταία νέα για τη Μουσική Τεχνολογία και την Ακουστική, κατευθείαν από τις επίσημες ιστοσελίδες των εταιρειών, συγκεντρωμένα σε ένα blog!

WNAMM13: Free Triton Sounds For Krome

Korg Offers free 'Best of Triton' Sound Library for Krome users


Korg has announced the release of a free Bonus Sound Library for the Krome Music Workstation, called'Best of Triton'.This is a collection of 128 Programs that were converted from the most popular pre-load programs in the original Korg Triton Music Workstation.

A spokesperson told Sonic State, "Originally launched in 1999, The Triton Music Workstation was the industry standard keyboard workstation for nearly a decade, seeing four design evolutions throughout the 2000s. It contained a plethora of signature sounds that are coveted to this day for a huge variety of musical genres, and now Korg is proud to offer some of these inimitable sounds to the next generation of musicians."

Program highlights include:

  • F000 Super Grand – A familiar and popular piano sound
  • F007 BX-3 Velo Switch – A great all-purpose tonewheel organ
  • F039 Burnin' Brass – A bright and vibrant brass section
  • F044 Spanish Guitar – A versatile and smooth acoustic guitar
  • F114 Orbiting Probes – A swirling, spacey sound effect
  • F079: Noisy Stabber – A synth sound used in countless dance tracks

Pricing and Availability:
"Best of Triton" is now available as a free download,

More information:
www.korg.com/krome

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου