Όλα τα τελευταία νέα για τη Μουσική Τεχνολογία και την Ακουστική, κατευθείαν από τις επίσημες ιστοσελίδες των εταιρειών, συγκεντρωμένα σε ένα blog!

Mastering/Mixing Plug-In Bundle

DMAX audio puts four separate VST plug-ins together for Windows and Mac


DMAX audio has released its new mastering/mixing plug-in bundle. It consists of four separate plug-ins.

  • DEQ – mastering-quality liner phase equalizer.
  • DLIM – "classical" loudness maximizer.
  • DMAX – first peak limiter in the world that does not use superfast gain reduction, therefore it yields clearer sound that that of typical loudness maximizers.
  • DSE – stereo enhancer which is based on S-channel equalization and ULF adding.

All the plug-ins are in PC/MAC VST formats and DMAX says that they were developed using alternative approaches/algorithms and that the bundle has its own very distinctive sound.

Pricing and Availability:
DEQ Type A: $89.95
DLIM: $99.95
DMAX: $99.95
DSE: $49.95

Quantity discounts are available if you buy two or more plug-ins:

  • 5% if you buy 2 plug-ins
  • 10% if you buy 3 plug-ins
  • 15% if you buy 4 plug-ins

More information:
www.dmaxaudio.com

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου