Όλα τα τελευταία νέα για τη Μουσική Τεχνολογία και την Ακουστική, κατευθείαν από τις επίσημες ιστοσελίδες των εταιρειών, συγκεντρωμένα σε ένα blog!

Equinox Sounds Releases Funky String MIDI Arrangements

Construction kits for seven different string arrangements


Equinox Sounds has released Funky String MIDI Arrangements, which they describe as a downloadable collection that features seven different string arrangements MIDI Construction Kits for creating the melodic foundations for a variety of modern music styles such as Funky, Disco, Jazz, Soul, RnB and Lounge by producer and keyboard player Dave Bradshaw.

A spokesperson had this to say, "Each Kit comes labelled with the original tempo when recorded. As these phrases are supplied in MIDI format, they will provide you with as much flexibility as possible. You can edit and transpose them, assign any sound you want and get your own and original melodic lines. The editing possibilities are endless as you can play the performances at any tempo or pitch without artefacts. You can use these MIDI files as a jumping-off point to start your own track or base your production entirely around them as they are 100% royalty-free!"

Pricing and Availability:
'Funky String MIDI Arrangements' is currently available for $19.95 as a download.

More information:
www.equinoxsounds.com

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου