Όλα τα τελευταία νέα για τη Μουσική Τεχνολογία και την Ακουστική, κατευθείαν από τις επίσημες ιστοσελίδες των εταιρειών, συγκεντρωμένα σε ένα blog!

Powered Plug-Ins And Windows 7

UA announces Windows 7 Support for 64-Bit UAD Plug-Ins, UAD-2 Satellite, and Apollo Audio Interface  


Universal Audio (UA) has released UAD Powered Plug-Ins v6.4 software, delivering long-requested features for PC-based audio engineers and producers on 64-bit Windows 7 operating systems.

New UAD v6.4 Software Features:

  • 64-bit UAD Plug-In Support for Windows 7

UAD Powered Plug-Ins are now 64-bit for Windows 7 64-bit edition operating system users.

  • UAD-2 Satellite Drivers for Windows 7 (FireWire)

The UAD-2 Satellite FireWire DSP Accelerator is now compatible with Windows 7 64-bit edition operating systems, using a qualified PCIe-to-FireWire 800 adapter card.

  • Apollo Audio Interface drivers for Windows 7 (FireWire)

The Apollo Audio Interface is now compatible with Windows 7 64-bit edition operating systems, using a qualified PCIe-to-FireWire 800 adapter card.

CEO and Founder, Bill Putnam Jr, told Sonic State, "After the launch of Apollo earlier this year, we've devoted much of our engineering resources to solidifying the UAD Powered Plug-ins platform on the PC side. I'm happy to announce the release of 64-bit plug-ins for Windows 7, as well as Windows 7 FireWire drivers for the UAD-2 Satellite and our popular Apollo Audio Interface."

Separately, Universal Audio will be releasing a public beta of 64-bit Mac plug-ins (UAD Powered Plug-Ins v6.4.1 software) in December, ensuring that 64-bit UAD plug-in support will be available on both PC and Mac platforms in 2012.

Pricing and Availability:
See website

More information:
UA

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου