Όλα τα τελευταία νέα για τη Μουσική Τεχνολογία και την Ακουστική, κατευθείαν από τις επίσημες ιστοσελίδες των εταιρειών, συγκεντρωμένα σε ένα blog!

New Approach To Synthesis Unveiled

Tone2's new Rayblaster features Impulse Modeling Synthesis (IMS)Tone2 tells us that Impulse Modeling Synthesis (IMS) is a radically new and different approach to synthetic sound generation, based on the latest research in psychoacoustics. It's first exponent, Rayblaster creates its characterful sound from many short bursts of energy, then combined to form a more complex sound.

Tone2 says that this innovative and unique approach to synthesis is very close to what happens within the human inner ear, sounds more authentic and gives you access to a wide range of sounds.

Features

Revolutionary new synthesis method
Access completely new sonic territory
High-end sound quality
Create professional sounds with character and impossible with any other synthesizer
Lets your music stand out from the crowd!
Professional sound quality that is never muddy and fits well into the mix
Sounds more detailed, pleasant, fat and louder than conventional synths
Independent control over pitch, timing and timbre
Filter import: Mimic filters of other synthesizers or create your own fantasy filters.
Resynthesis allows easy import & manipulation of your own sounds
Huge sonic range and very flexible
Easy to use & fun to play
Over 500 ready-to-use sounds by professional designers
Psychoacoustic processing
Expandability
Low CPU
Fair price

Pricing and Availability:
Rayblaster will out for Mac & PC in December 2012

More information:

Tone2 RayBlaster

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου